Video hướng dẫn cài đặt khắc phục lỗi điện thoại Matrix 5

ĐƯỜNG DẪN TẢI  FILE CÀI ĐẶT ĐIỆN THOẠI MATRIX 5

https://docs.google.com/uc?id=0B6j4kXyhqGrESEFablhmNnV5UW8&export=download

                              —————————————-

 Video hướng dẫn cài đặt khắc phục lỗi trên Máy tính  bảng Matrix 7S

ĐƯỜNG DẪN TẢI  FILE CÀI ĐẶT MÁY TÍNH BẢNG

https://docs.google.com/uc?id=0B6j4kXyhqGrES2hMcExUMXR3WUk&export=download